Wat is een Europees Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van Overeenstemming (CVO) voor een voertuig?

Het certificaat van overeenstemming (CVO) is een document waaruit blijkt dat het geproduceerde type voertuig op het moment van de productie voldoet aan alle technische eisen die nodig zijn voor de Europese Type Goedkeuring. Een voertuig met een CVO is gehomologeerd voor de EU en dit certificaat is geldig in alle lidstaten van de EU. Dit betekent dat met een CVO u uw auto overal in de EU te registreren.

Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om alle voertuigen vergezeld van een CVO en een Europese Type Goedkeuring heeft, verleend door een van de EU-lidstaten (wat wordt aangeduid als de Europese homologatie), te accepteren. Het CVO document bevat voertuig identificatiegegevens (merk, type-variant-versie, Commerciële Naam, VIN), naam van de fabrikant van het voertuig, Europese Type Goedkeurnummer, voertuigspecificaties / kenmerken (afmetingen, massa’s , capaciteiten, kleur) en de officiële testresultaten van geluid, uitlaatemissies en de testen van het brandstofverbruik volgens de EU-normen.