Wat is een Europees Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van Overeenstemming (CVO) voor een voertuig?

Het certificaat van overeenstemming (CVO) is een document waaruit blijkt dat het geproduceerde type voertuig op het moment van de productie voldoet aan alle technische eisen die nodig zijn voor de Europese Type Goedkeuring. Een voertuig met een CVO is gehomologeerd voor de EU en dit certificaat is geldig in alle lidstaten van de EU. Dit betekent dat met een CVO u uw auto overal in de EU te registreren.

Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om alle voertuigen vergezeld van een CVO en een Europese Type Goedkeuring heeft, verleend door een van de EU-lidstaten (wat wordt aangeduid als de Europese homologatie), te accepteren. Het CVO document bevat voertuig identificatiegegevens (merk, type-variant-versie, Commerciële Naam, VIN), naam van de fabrikant van het voertuig, Europese Type Goedkeurnummer, voertuigspecificaties / kenmerken (afmetingen, massa’s , capaciteiten, kleur) en de officiële testresultaten van geluid, uitlaatemissies en de testen van het brandstofverbruik volgens de EU-normen.

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.