Modeljaar bepalen

Definitie Modeljaar
Het modeljaar van een voertuig  wordt categorisch bepaald door de 10 cijfers van het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), en geeft eenvoudig elke fabrikant gespecificeerde ontwikkeling in de midden van de cyclus van een model bereik weer - zoals nieuwe motor- of transmissie-inleidingen, herziene stuwingsonderdelen of andere kleine wijzigingen in de specificaties. De 10-cijferige VIN heeft geen betrekking op het kalenderjaar waarin de auto wordt gebouwd, hoewel de twee kunnen samenvallen. Zo kan bijvoorbeeld een voertuig geproduceerd tussen juli 2006 en juni 2007 een 7 hebben als 10e cijfer van de VIN en een ander voertuig geproduceerd tussen juli 2007 en juni 2008 kan een 8 hebben als 10e cijfer afhankelijk van de omschakeling variërend per fabrikant, model en jaar.

Modeljaar codering
Het modeljaar wordt gecodeerd door een letter of cijfer. Naast de drie letters die niet zijn toegestaan in de VIN zelf (I, O en Q), worden de letters U en Z en het cijfer 0 niet gebruikt voor de modeljaar code.

Het jaar 1980 werd gecodeerd door fabrikanten, vooral General Motors, als "A" (aangezien de 17-cijferige VIN niet verplicht is tot 1981, en de "A" of nul werd gebruikt als pre-1981 plaatsing door de fabrikant in de VIN). Daaropvolgende jaren increment door de toegelaten letters, zodat "Y" vertegenwoordigt het jaar 2000. 2001 om 2009 Zijn gecodeerd als de cijfers 1 tot 9, en de daaropvolgende jaren zijn gecodeerd als "A", "B", "C", etc.

Hoe kunt u het Modeljaar van het voertuig achterhalen?
1. Verifieer het 10e cijfer van de VIN in het voertuig registratiedocument of het chassisnummer van het voertuig / zichtbare VIN.
2. Achterhaal het van toepassing zijnde Modeljaar van het voertuig d.m.. de corresponderene letter / cijfer in onderstaande Code / Jaar omzettingstabel.

CodeJaar CodeJaar
A =1980L =1990
B =1981M =1991
C =1982N =1992
D =1983P =1993
E =1984R =1994
F =1985S =1995
G =1986T =1996
H =1987V =1997
J =1988W =1998
K =1989X =1999
CodeJaar CodeJaar
Y =2000A =2010
1 =2001B =2011
2 =2002C =2012
3 =2003D =2013
4 =2004E =2014
5 =2005F =2015
6 =2006G =2016
7 =2007H =2017
8 =2008J =2018
9 =2009K =2019
CodeJaar CodeYear
L =2020Y =2030
M =20211 =2031
N =20222 =2032
P =20233 =2033
R =20244 =2034
S =20255 =2035
T =20266 =2036
V =20277 =2037
W =20288 =2038
X =20299 =2039

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.