Ik heb een voertuig geïmporteerd vanuit de V.S./Japan. Kunt u een Europees Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van Overeenstemming (CVO) voor dit V.S./Japanse spec voertuig regelen?

Nee. In het geval dat het een land buiten de EU betreft is een Europees Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van Overeenstemming (CVO) niet mogelijk voor uw voertuig. Europese Gelijkvormigheidsattesten / Certificaten van Overeenstemming (CVO’s) zijn alleen mogelijk voor voertuigen die geproduceerd zijn voor de Europese markt en voor de eerste keer geregistreerd worden in één van de EU lidstaten.