Hoe wordt het voertuigdocument bij mij afgeleverd?

Afhankelijk van de geselecteerde levermethode gedurende het betalingsproces zal het bestelde voertuigdocument of via de post of via een koeriesdienst worden verzonden naar de aanvrager in Europa.

Indien u koeriersdienst heeft gekozen als verzendmethode, dan raden wij u aan om eerder uw werkadres dan uw woonadres aan te geven, aangezien onze koerier de zendingen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur zal afleveren en zal verzoeken om een persoonlijke afgifte die bevestigd zal zijn met een handtekening.

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.