Welke documenten zijn noodzakelijk om een order te kunnen plaatsen?

Afhankelijk van het bestelde document en het land van herkomst van het voertuig zijn verschillende documenten nodig zijn om een bestelling te plaatsen. Meestal is het nodig om een kopie van de bestaande (buitenlandse) registratiedocumenten en een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar van het voertuig in te dienen. De benodigde aan te leveren gegevens die dienen te worden verstrekt door de aanvrager, worden vermeld voor elk type document dat kan worden besteld via VDOCS.

In sommige gevallen vereisen we ook foto’s van bepaalde bestanddelen om de huidige voertuigspecificaties te bepalen. Uploaden / verzenden van de nodige documenten in leesbare vorm is een voorwaarde voor een succesvolle en probleemloze bestelling via VDOCS.

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.