Zijn mijn gegevens beschermd?

Door de koper verstrekte persoonsgegevens  worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen ten behoeve van het regelen en leveren van het product en service. De gevraagde gegevens zijn relevant voor het betreffende onderwerp. KnowMotive werkt met het systeem door het toepassen van adequate veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen in geautomatiseerde sets van gegevens tegen toevallige of onbevoegde schade of plotselinge verlies, evenals tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding.