Zijn mijn gegevens beschermd?

Door de koper verstrekte persoonsgegevens  worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen ten behoeve van het regelen en leveren van het product en service. De gevraagde gegevens zijn relevant voor het betreffende onderwerp. KnowMotive werkt met het systeem door het toepassen van adequate veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen in geautomatiseerde sets van gegevens tegen toevallige of onbevoegde schade of plotselinge verlies, evenals tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding.

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.