Welke data moeten worden verstrekt bij het bestellen van een document?

Bij het bestellen van een document dient u de volgende gegevens in te voeren: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), naam, achternaam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer en BTW-nummer (als u een BTW-geregistreerd bedrijf bent in de EU). Afhankelijk van het type document dat u bestelt, kan worden gevraagd om aanvullende informatie  te verstrekken en / of te worden geüpload tijdens het bestellen van een document door middel van VDOCS. Alle benodigde aan te leveren gegevens om door te gaan met het bestelproces worden vermeld op de documentspecifieke informatie pagina en tijdens het afrekenen / betalingsprocedure.

Herewith we would like to inform you that, despite the Coronavirus COVID-19, KnowMotive and VDOCS are up and running. You can keep sending inquiries by e-mail and place your orders through www.vdocs.eu. The orders will be completed within the usual time frame.

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass KnowMotive und VDOCS trotz des Coronavirus COVID-19 betriebsbereit sind. Sie können weiterhin Anfragen per E-Mail senden und Ihre Bestellungen über www.vdocs.eu aufgeben. Die Bestellungen werden innerhalb des üblichen Zeitrahmens abgeschlossen.

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que, malgré le Coronavirus COVID-19, KnowMotive et VDOCS sont opérationnels. Vous pouvez continuer à envoyer des demandes par e-mail et passer vos commandes via www.vdocs.eu. Les commandes seront finalisées dans le délai habituel.

 

Hierbij willen we u informeren dat, ondanks het Coronavirus COVID-19, KnowMotive en VDOCS actief zijn. U kunt uw vragen per e-mail blijven verzenden en uw bestellingen plaatsen via www.vdocs.eu. De bestellingen worden binnen het gebruikelijke tijdsbestek afgerond.