NIEUW: Brandstoftypelabel

Gepubliceerd op 3 juni 2019

Om te kunnen bepalen welke brandstof geschikt is voor een voertuig, is een nieuw brandstoftypelabel ontwikkeld met instemming van de Europese Unie. Dit label is verplicht en aangebracht:

  • bij nieuw geproduceerde voertuigen, vlakbij de tankdop of de vulklep;
  • in het instructieboekje van het voertuig. Bij een aantal nieuwe auto’s worden ze mogelijk ook ingevoerd in het digitale instructieboekje dat weergegeven kan worden via het infotainmentsysteem;
  • In alle openbare tankstations op de pompen zelf en op alle vulpistolen;
  • Bij dealers van voertuigen.

Het label is een zichtbaar hulpmiddel om de berijder te helpen bij het tanken van de juiste brandstofsoort. Als het label van het voertuig overeenstemt met het label op de pomp tankt men de juiste brandstofsoort.

Het brandstoflabel is verplicht voor nieuwe voertuigen die vanaf 12 oktober 2018 voor het eerst:

  • in de handel worden gebracht, of
  • geregistreerd worden.

Het label voor benzinesoorten is rond (het getal na de E geeft het maximumpercentage bio-componenten aan dat er in verwerkt mag zitten):


Het is vanaf heden mogelijk om dit brandstoflabel via www.vdocs.eu te bestellen. Een nieuw label kan noodzakelijk zijn indien deze abusievelijk beschadigd of verwijderd is, dan wel vervangen moet worden i.v.m. reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie.  Het label dient te worden aangebracht op het voertuig vlakbij de tankdop of de vulklep. Na bestelling ontvangt u het onderstaand label: